Rezervatia Codrii

05.03.2014 by Vanessa No Comment

Este situată in raionul Straseni, comuna Lozova în partea de  NV a Podişului Central Moldovenesc, între Prut şi Nistru.Rezervația fost creată în 1971 pe o suprafață de 5177 ha, Aici sunt puse sub protecție circa 1000 specii de plante, 43 specii de mamifere, 145 specii de păsări, 7 specii de  reptile, 10 specii de amfibieni și peste 10 mii specii de insecte. Principalele specii de arbori în pădure sunt stejarul pedunculat, gorunul și fagul. În cadrul rezervației  funcționează un bogat „Muzeu al naturii”.

codri2

Teritoriul rezervaţiei este delimitat în trei zone funcţionale:
zona strict protejată – constituie nucleul rezervaţiei. Ea cuprinde sectoarele cu habitatele speciilor de animale şi plante rare cu valoare universală din punctul de vedere al ştiinţei şi al conservării lor. În limitele acestei zone se interzice orice gen de activitate, cu excepţia cercetărilor ştiinţifice şi de protecţie;
zona de tampon – înconjoară zona strict protejată, îndeplinind funcţia de limitare a impactului activităţii umane. Ea reprezintă formaţiuni silvice asemănătoare cu cele pe care le înconjoară, însă necesită reconstrucţii ecologice, ştiinţific argumentate, în vederea dezvoltării fireşti a ecosistemelor naturale;
zona de tranziţie – cuprinde teritorii cu o rază de până la 2 km în jurul zonelor de tampon şi reprezintă masive agricole private sau publice;

bd_rezerv_codru

 

About Author

Vanessa
  •  

Leave a Comment

Feel free to leave us a comment. Just simply enter the form below and click Submit.