Pentru turisti

Documente necesare pentru perfectarea vizei pentru Bulgaria:
1. Paşaport (valabil minimum 6 luni ) – original si copie
2. Copia buletinului de identitate. Pentru copii copia certificatului de naştere.
3. 1 fotografie 3,5*4,5 (fon albastru deschis, mata)
4. Copia carnetului de munca ( autentificată cu ştampila umedă a întreprinderii) sau copia contractului de muncă ( autentificat cu ştampila umedă a întreprinderii)
5. Certificat de la locul muncii cu indicarea funcţiei, salariului şi perioadei de concediu.
6. Pentru persoanele neangajate oficial în cîmpul muncii – extras de cont bancar in valoare de 50 EUR pe zi
7. Pentru elevi şi studenţi – certificat de la instituţia de învăţămînt. Elevii si studenţii la secţia zi pînă la 20,99 ani obţin viza gratuit. Studenţii dupa 21 de ani, neangajaţi în cîmpul muncii trebuie sa prezinte extras de cont bancar.
8. Pentru pensionari – adeverinţa de pensioner. Viza este gratuită.
9. Pentru minorii însoţiţi în călătorie de străini sau doar de un parinte – declaraţie de la parinţi , autentificată notarial.
Prezenţa la Consulatul Bulgariei nu este obligatorie.
Termenul de perfectare a vizei: 10 zile lucrătoare
Cost viză: 35 EUR
Viza este gratis pentru:
1. Copii pina la 18 ani.
2. Studentii la zi cu virsta de pina la 20,99 ani care prezinta copia carnetului de student si certificat de la universitate.
3.Pensionarii

Ambasada Republicii Bulgaria in Republica Moldova

Adresa: str. Bucuresti 92, Chisinau MD-2012

Tel.: + 373 22 23 89 10, + 373 22 23 79 83, + 373 22 23 89 10

E-mail : Ambasada_Bulgara@mtc.md

Website: www.mfa.bg

Serviciul Consular  

Adresa: str. Mihai Eminescu 4, Chisinau MD-2009

Tel: +373 22 24 02 62

E-mail: konsulat_bg@abv.bg

Program de lucru: 9:00 – 17.30 (luni-vineri)

Program de lucru pentru depunerea documentelor: 9:00 – 12:30 (luni-vineri);

Informaţii probleme consulare: 9.00-9.30 (luni -vineri);

Telefon pentru informatii: (+373) 22 24 02 62    10:00 – 12:00 (luni-vineri)

Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox)

1. Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de scurtă şedere:

formularul de cerere completat integral, cu majuscule şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;

paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;

buletin de identitate si fisa de insotire (original si copie simpla);

2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;

bilet de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata călătoriei;

dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare, act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana/instituţia/societatea nu asigură cazarea);

certificat de naştere

dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar (emis cu cel mult 2 zile inaintea solicitarii vizei) din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar.

secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

NOTĂ: Invitaţiile notariale utilizate, indiferent dacă s-a obținut sau nu viza, nu mai pot fi folosite pentru o nouă solicitare de viză!!!.

TURISM (C/TU) (art. 36, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002)

voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei;

ordin de plată;

factură proformă;

contractul turistic (dintre solicitant şi agenţia de turism din Republica Moldova);

carnet de muncă şi adeverinţă de concediu de la locul de muncă al solicitantului;

dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;

VIZELE PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA SE ACORDĂ GRATUIT

TERMENUL DE PROCESARE A SOLICITĂRILOR DE VIZĂ ESTE DE 7 ZILE LUCRĂTOARE CALCULAT DE LA DATA DEPUNERII DOCUMENTELOR ÎN BAZA PROGRAMĂRII PREALABILE.

URGENŢELE JUSTIFICATE VOR FI SOLUŢIONATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

REPREZENTANTII INSTITUTIILOR SUNT PRIMITI CU PRIORITATE IN FIECARE ZI LUCRATOARE INTRE ORELE 8.00-10.00

FORMULARELE DE VIZĂ SE OBŢIN GRATUIT LA INTRAREA ÎN SECŢIA CONSULARĂ SAU LA GHIŞEELE DE PRELUARE A DOCUMENTELOR

Ambasada României în Republica Moldova

Adresa:  Str. Bucureşti, nr. 66/1

Telefon:  +(373) 22 213 037

Fax: + (373) 22 228 129

E-mail: secretariat@ambasadaromaniei.md

Program de lucru: Luni – Vineri, orele: 8.30-17.30